Oferta nr: BS-10
Typ oferty: grunt_kom na sprzedaż

Kontakt
Opiekun oferty: Anna Rybczyńska
Telefon: 0 501 488 508
 
   
   
   
Dane podstawowe
Sołtysowice, Wrocław Psie Pole
cena: 2329500 PLN powierzchnia: 7765 m2
cena za 1m2 : 300 PLN
   
Dane szczegółowe
elektryczność: jest
woda: jest
gaz: jest
rodzaj działki: bodowlana
   
Stan nieruchomości
standard:
stan:
stan instalacji:
   
Instalacje i media
   
Opis
Polecam działkę na Wrocławskich Sołtysowicach, teren o powierzchni 7765 m2 dla developera,pod zabudowę wielorodzinną. Cena 300 złoty za metr. Teren w użytkowaniu wieczystym. Dla działki nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego. obecnie na ukończeniu opiniowanie planu z którego wynika. -zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny, - usługi 1: grupa obejmuje kategorie: handel detaliczny małopowierzchniowy A [ należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw], gastronomia, obiekty upowszechniania kultury, pracownie artystyczne, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, obiekty opieki nad dzieckiem, edukacja, kryte urządzenia sportowe; 3) zieleń rekreacyjna; 4) infrastruktura drogowa oraz obiekty infrastruktury technicznej. Na terenie przewidywane są m.in. następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - usługi 1 dopuszcza się wyłącznie poniżej drugiej kondygnacji nadziemnej budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; - wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3; - udział powierzchni obszaru zabudowanego II w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%; - wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 2,1; - powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić min 10% powierzchni działki budowlanej. Dojazd do działki drogą afaltową. Sąsiednia zabudowa: zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania – wielorodzinna. Na działce znajdują się wszystkie media, działka posiada wadę w postaci linii napowietrznej 110 kW. Nieruchomość położona jest w odległości 15 minut drogi od Rynku wrocławskiego i 5 minut drogi (ok.1 km) od Centrum Handlowego Korona. Dojazd do nieruchomości komunikacją miejską.
   
  © ATRIUM 2007 Made in Poland by af design